Виолини

Lenardo LV-1518 Elementary Violin 1/8

 • Училишна виолина 1/8
 • Изработка од масивно дрво
 • Вклучително гудало и куфер
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1012 Elementary Violin 1/2

 • Виолина за почетници
 • Големина 1/2
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1014 Elementary Violin 1/4

 • Виолина за почетници
 • Големина 1/4
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1016 Elementary Violin 1/16

 • Виолина за почетници
 • Големина 1/16
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1018 Elementary Violin 1/8

 • Виолина за почетници
 • Големина 1/8
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1034 Elementary Violin 3/4

 • Виолина за почетници
 • Големина 3/4 
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1044 Elementary Violin 4/4

 • Виолина за почетници
 • Големина 4/4 (цела)
 • Ламинирано дрво
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1512 Elementary Violin 1/2

 • Училишна виолина 1/2
 • Изработка од масивно дрво
 • Вклучително гудало и куфер
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1514 Elementary Violin 1/4

 • Училишна виолина 1/4
 • Изработка од масивно дрво
 • Вклучително гудало и куфер
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1534 Elementary Violin 3/4

 • Училишна виолина 3/4
 • Изработка од масивно дрво
 • Вклучително гудало и куфер
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1534-PK Elementary Violin 3/4 Pink

 • Училишна виолина
 • Изработка: масивно дрво
 • Големина 3/4
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1544 Elementary Violin 4/4

 • Училишна виолина 4/4
 • Изработка од масивно дрво
 • Вклучително гудало и куфер
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1544-PK Elementary Violin 4/4 Pink

 • Училишна виолина
 • Изработка: масивно дрво
 • Големина 3/4
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1612 Elementary Violin 1/2

 • Целосно изработена од масивно дрво
 • Подбрадник: абоносово дрво
 • Вклучително футрола и гудало
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1614 Elementary Violin 1/4

 • Целосно изработена од масивно дрво
 • Подбрадник: абоносово дрво
 • Вклучително футрола и гудало
Испорака 2-3 седмици

Leonardo LV-1616 Elementary Violin 1/16

 • Целосно изработена од масивно дрво
 • Подбрадник: абоносово дрво
 • Вклучително футрола и гудало
Испорака 2-3 седмици